Verksamhetspolicy Kvalitet och miljö.

Total Ventilation skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa utbud inom ventilationsrelaterade tjänster. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder, där vi med kundens behov i fokus erbjuder unika, kundanpassade lösningar.

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och alla ska känna att det är en fantastisk arbetsplats som man har möjlighet att påverka, där man kan växa som individ, ha kul på jobbet och kan vidareutbilda sig.

Varje anställd har ett ansvar gällande kvalitet i utfört arbete, samt i frågor om hälsa och miljö. Dels att följa de instruktioner som finns, och att föreslå förbättringar, rapportera avvikelser och vidta åtgärder för att förebygga negativa effekter och minimera risker för arbetsmiljö & yttre miljö. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppfylls.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av föroreningar.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Uppfylla de krav som ställs av ISO 9001, 14001, myndigheter, kunder och medarbetare.
 • Framtagna mål konkretiseras i handling.
 • Arbetsmiljö- miljö- och kvalitetsarbete ses som en långsiktig investering
 • Varje medarbetare genom utbildning och information bereds tillfälle att förstå kvalitetskonsekvenser av sitt handlande i det egna arbetet.
 • Fokusera på ständig förbättring och förebyggande av förorening.
 • Våra kunder alltid är i fokus.
 • Varje leverans skall vara en rekommendation till kommande affärer.
 • Följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning.

Verksamhetspolicyn kommuniceras ut till alla som vill ta del av den och finns även publicerad på www.totalventilation.se

Total-ventilation-Linkoping-Kenny-Wallh

Linköping 2021-03-15
Kenny Wallh
VD, Total Ventilation i Linköping AB

Verksamhetspolicy Kvalitet och miljö.

Total Ventilation skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa utbud inom ventilationsrelaterade tjänster. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder, där vi med kundens behov i fokus erbjuder unika, kundanpassade lösningar.

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och alla ska känna att det är en fantastisk arbetsplats som man har möjlighet att påverka, där man kan växa som individ, ha kul på jobbet och kan vidareutbilda sig.

Varje anställd har ett ansvar gällande kvalitet i utfört arbete, samt i frågor om hälsa och miljö. Dels att följa de instruktioner som finns, och att föreslå förbättringar, rapportera avvikelser och vidta åtgärder för att förebygga negativa effekter och minimera risker för arbetsmiljö & yttre miljö. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppfylls.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av föroreningar.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Uppfylla de krav som ställs av ISO 9001, 14001, myndigheter, kunder och medarbetare.
 • Framtagna mål konkretiseras i handling.
 • Arbetsmiljö- miljö- och kvalitetsarbete ses som en långsiktig investering
 • Varje medarbetare genom utbildning och information bereds tillfälle att förstå kvalitetskonsekvenser av sitt handlande i det egna arbetet.
 • Fokusera på ständig förbättring och förebyggande av förorening.
 • Våra kunder alltid är i fokus.
 • Varje leverans skall vara en rekommendation till kommande affärer.
 • Följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning.

Verksamhetspolicyn kommuniceras ut till alla som vill ta del av den och finns även publicerad på www.totalventilation.se

Total-ventilation-Linkoping-Kenny-Wallh

Linköping 2021-03-15
Kenny Wallh
VD, Total Ventilation i Linköping AB