Vi kan hjälpa dig med ett helhetsgrepp kring Energi

Vi vet att du vill spara energi, det vill vi också. Låt oss diskutera hur vi kan hitta den bästa lösningen för just ditt behov. Vår ambition är att tillsammans med kund arbeta fram den mest kostnadseffektiva lösningen över tid.

I samband med anbud från oss får du, förutom en genomtänkt installation, en trovärdig lönsamhetskalkyl som underlag för investeringsbeslut. Efter entreprenaden hjälper vi dig att trimma in anläggningen så du når optimal energiprestanda.

I vårt standardutbud av tjänster har vi även energideklarationer och energibalansberäkning,

total-ventilation-linkoping-energi-optimering

Certifierad energiexpert – energideklaration

En energideklaration är giltig i 10 år och behövs för en byggnad:

– Innan försäljning

– Vid uthyrning

– Om byggnaden ofta besöks av allmänheten och är >250 m2

– Inom två år efter nybyggnation

Vi tar tillsammans med fastighetsägaren fram uppgifter som behövs, därefter besiktar vi byggnaden på plats och sammanställer data samt föreslår åtgärdsförslag. Vi rapporterar in deklarationen till Boverket och du slipper fundera på det de kommande tio åren, under tiden kan du istället implementera lönsamma energibesparingar och fokusera på det du kan bäst.

Energibalansberäkning inför bygglov

Energibalansberäkning, energiberäkning, energisimulering – kärt barn har många namn.

Vad man än kallar det handlar det om att visa att nybygget klarar BBR:s energikrav.

Med snabb service och konkurrenskraftiga priser hjälper vi er att uppnå rätt energiprestanda i hela byggprocessen – från bygglovsansökan till verifiering inför slutsamråd

Vi genomför energibalansberäkning med det avancerade beräkningsprogrammet VIP-energy som simulerar din byggnads energianvändning timme för timme under ett helt år, så att du kan känna dig säker att du uppnår BBR-krav och rätt energiprestanda.